terug

Toekomst van het Waddengebied

Een drieluik over het Waddengebied, uitgezonden als onderdeel van VARA’s Vroege Vogels. In elke aflevering staat een ander thema centraal met zijn problemen èn zijn kansen.

De toekomst van de wadden - titelpagina

Aflevering 1, Het Zout

Waarom is het zout zo’n vijand voor het gebied en wat doen de eilanders er aan om dat probleem het hoofd te bieden. Sterker nog, in plaats van er tegen te vechten, werken ze ermee samen. Op Texel worden aardappels geteeld onder extreem zoute omstandigheden. Niet alleen interessant voor Nederland, maar ook voor de hele wereld waar verzilting een groeiend probleem is. Noordelijk van Texel kan er in zee zeewier geteeld worden en op het eiland zelf (in het natuurgebied Utopia) kan het zout zelfs toegelaten worden. Daar profiteren tal van planten en vogels van. Zout als zegen in plaats van als vijand. Behalve als het diep uit de bodem gehaald zou worden. Dan dreigen zandplaten te verdrinken en daarmee de voedselplek van miljoenen vogels.

 

De toekomst van de wadden - titelpagina

Aflevering 2, De Zee

En dan de visserij, al langere tijd onder vuur vanwege overbevissing en bijvangst. Is er nog toekomst voor de visserij in het wadengebied of moet het maar een groot natuurgebied worden. Vissers en ondernemers laten zien dat er degelijk duurzame antwoorden zijn. In plaats van zware, bodemverstorende sleepnetten zijn er nu netten met wieltjes ontwikkeld. Een fonkelnieuwe viscamera scheidt garnalen van andere vis en voorkomt zo bijvangst. En in de Afsluitdijk worden openingen gemaakt om de vis weer de rivieren op te laten zwemmen.

 

De toekomst van de wadden - titelpagina

Aflevering 3, Het Zand

Hoe veilig is het waddengebied en waarom speelt het zand daar zo’n cruciale rol in? Op Terschelling en Ameland wordt volop gediscussieerd over de stuifdijken, eens aangelegd om het hele waddengebied in te polderen en nu, volgens velen, een starre rechte duinenrij, waarachter de natuur verarmt en vers stuifzand het eiland niet op kan waaien. Waar worden de openingen gemaakt? Hoe veilig of onveilig is dat? En wat moet er gebeuren met het vogeleiland Griend nu daar de laatste stuifdijkjes zijn weggeslagen. Honderdduizenden vogels dreigen daar hun broedgebied te verliezen.

Geproduceerd door Scienceview in opdracht van de VARA.

Regie: Manfred van Eijk

Toekomst van het Waddengebied

terug