terug

Reconstructie Catharinaklooster Brielle

Niet alleen van het Cellenbroedersklooster maar ook van het Sint Catharinaklooster zijn in opdracht van het Historisch Museum Den Briel reconstructies gemaakt. Ook hier werd er nauw samengewerkt met Hendrik Buren en Anton Sombetzki van pdb|design in Groningen. Op basis van archeologisch onderzoek zijn er overzichten gemaakt van het klooster op verschillende momenten in de tijd.

Naast deze overzichten hebben we impressies van mogelijke interieurs gemaakt. Deze interieurs zijn met een VR-bril in 3D te bekijken. De reconstructies en interieurimpressies zijn ook onderdeel van de digitale tour van het museum.

Reconstructie van de Commandeurskamer

De reconstructies en de interieurs zijn tevens in een overzichtsfilm te zien.

Reconstructie Catharinaklooster Brielle

terug